home

Fatma Sağ Tunçalp’in “Kazan Dairesi” isimli sergisinde üzeri böceklerle kaplı büyük bir yüz karşılar ziyaret edeni. Ýzleyeni rahat konumundan çıkaran bu ilk şok edici sahnenin devamında, yine yüzeyi böceklerle dolu dört maskenin yerleştirildiği koridor, iki oluşumun kapısını aralar. Varoluşun sorgulandığı çokluk içinde eriyen hiçlik, duvarda böceklerle kaplı insan suretlerine bürünür. Öte yandan larvalarla dolu diğer bölüm, doğumu / başlangıcı temsil eder gibi gözükürken, aslında geçirdiği süreç itibariyle ona hazırlanan kaderi, sistemin bir parçası olmasının kaçınılmazlığını sergiler.

Kazan dairesi yapısı itibariyle de bizim sürekli konuşan zihnimize gönderme yapar. Kesintisiz çalışan, üreten, üretirken gürültü yapan, karanlık, labirenti andıran görünümüyle durmaksızın dönüştüren zihin ortamının yarattığı yaşam döngümüz, Tunçalp’in yerleştirmelerinde nesnelleşir.  Böcekler bütün olarak sergileniyor olmalarına karşın insanların parçalanmış, tamamlanmamış görünümleri onları kuşatan zihin oyunlarının sonucu ve sistemin / iktidarın tehdit edici göstergesidir. Sanatçı bu haliyle görmekten hoşnut olmadığı böcek temsiliyle kendine yabancılaşan insana ayna tutarken; tüm bu çağrışımlar seyredenleri ortak oldukları sahnede “bir” olurken yakalayıverir.

 

NURAY KARÞICI

 

ART350 Akaretler / Þair Nedim Sokak. No:13 Beşiktaş /Ýstanbul

24 Nisan - 25 Mayıs 2014