home

kafes1

KENDİNDEN YOKSUN BEDEN

ıktidarların baskılama alışkanlıklarının ve siyasetlerinin kendilerini tanımladığı, üstünlük ilişkilerini yürüttüğü, biçimlendirdiği ve dönüştürdüğü alan beden; kendi içinde infilak ettirilerek, kendinden yoksun hale getirildiğinde türlü biçimlerde yaşamaya devam eder.

Yaşam akışımız içinde engelleyen ve sınırlayan farklı iktidar alanlarının yarattığı cinsel ve ırksal ayrıştırmanın tezahürü olarak beden, onda olup bitenler ve egemenin bıraktığı iz; olanca sertliğiyle bu sergide gözler önüne seriliyor.

Fatma Sağ Tunçalp’in işlerinde karşımızdan duran tenler, maruz kaldıkları tüm engellemeleri içlerine işleyen nesnelerle farklı biçimlerde ifşa ederler. Her defasında teni hapsetmeye meyilli ve onu sıkı sıkı sarmaya çalışan nesneler, bu ifşada gömüldükleri bedenin içinde kaskatı dururlar. Sanatçı kafesteki tenin yaralarını göstermez ama acısını bizi de içine alan bir kafeste nefesimizi tutarak hissetmemizi ister.

Tabakalaşmış gibi görünen ve çatlaklara sahip kil bedenler ve yüzler, dramatik etkileriyle içinde olduğumuz sistemin bizi kurutan ve parçalayan müdahalelerinin metaforu olurken; tene gömülen şeyler de bedeni ve bedenin davranışlarını daraltan sosyal sınırlamalar ve onları çevreleyen fiziksel sınırların göstergesi olurlar.

Fatma Sağ Tunçalp’in işleri, izleyiciyi insanlık kafesleriyle yüz yüze getirir. Özgürlük, tene geçen türlü nesnelerin insanı kaskatı kesen gerçekliğine dolanarak bilinmeyen bir yere savrulur. Iktidarların düşüncelerimize sızan varlığı, zamandan ve mekandan taşan propagandalarıyla özgürlüğü de kendi kılmıştır artık. Sanatçı bu sıkışmayı kilden tenlerle ve ona saplanan şeylerle dillendirirken, insanı karabasana sürükleyen insanlık tutulmalarını da ardı ardına hatırlatmaktadır.

Sanatçı, her türden iktidar erkinin yarattığı görünmez kafesleri görünür kılarken, tellerin ardındaki gerginliği ve parçalanmayı izleyeni kıskıvrak yakalayarak anlatmaktadır.


Nazlı Pektaş

 

ART350 Akaretler / şair Nedim Sokak. No:13 Beşiktaş /ıstanbul

24 Nisan - 25 Mayıs 2014