home

1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur. 14 yıl çeşitli bankalarda üst düzey yönetici olarak görev yaptıktan sonra istifa ederek 2004 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’ de eğitime başlamış, ardından aynı fakültenin Resim Bölümünde çift ana dal yaparak 2010 yılında mezun olmuştur. Sanatçı, son bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği üç kişisel sergisi ile birlikte bugüne değin pek çok sergiye katılmış olup, Hırvatistan Varazdin Þehir Müzesi Koleksiyonu, Ziraat Bankası Koleksiyonu gibi koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.

Son yıllarda terk edilmiş ya da halen kullanılmakta/yaşanmakta olan özgün nitelikteki mekanları da kendisine sergi alanı olarak seçen sanatçı mekana özgü işler üretme yoluna gitmektedir. Son olarak Ağustos 2014’de oldukça eski durumda ve artık kullanılmayan bir evi sergi mekanı olarak planlamış ve eski giysiler, ayakkabılar, mobilyalar gibi hazır nesneler yanında çamur, yosun, taş gibi doğal malzemeler  kullanarak zaman, mekan ve yaşamdan artakalanlar üzerine bir yerleştirme gerçekleştirmiştir.

 

 

Fatma Sağ Tunçalp, born in 1967, graduated in 1990 from Boğaziçi University, Economy Department, after 14 years of working in different banks as excecutive, she then graduated from both Painting and Ceramic Departments at Marmara University, Fine Arts Faculty in 2010; heading her devotion to love seeking freedom in art. She participated various exhibitons so far and one of her artworks is in the collection of Varazdin City Museum of Croatia. She carries on working in her atelier in Moda, Kadıköy - İstanbul.

1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur. 14 yıl çeşitli bankalarda üst düzey yönetici olarak görev yaptıktan sonra istifa ederek 2004 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’ de eğitime başlamış, ardından aynı fakültenin Resim Bölümünde çift ana dal yaparak 2010 yılında mezun olmuştur. Sanatçı, son bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği üç kişisel sergisi ile birlikte bugüne değin pek çok sergiye katılmış olup, Hırvatistan Varazdin Þehir Müzesi Koleksiyonu, Ziraat Bankası Koleksiyonu gibi koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.

Son yıllarda terk edilmiş ya da halen kullanılmakta/yaşanmakta olan özgün nitelikteki mekanları da kendisine sergi alanı olarak seçen sanatçı mekana özgü işler üretme yoluna gitmektedir. Son olarak Ağustos 2014’de oldukça eski durumda ve artık kullanılmayan bir evi sergi mekanı olarak planlamış ve eski giysiler, ayakkabılar, mobilyalar gibi hazır nesneler yanında çamur, yosun, taş gibi doğal malzemeler  kullanarak zaman, mekan ve yaşamdan artakalanlar üzerine bir yerleştirme gerçekleştirmiştir.


Fatma Sağ Tunçalp, born in 1967, graduated in 1990 from Boğaziçi University, Economy Department, after 14 years of working in different banks as excecutive, she then graduated from both Painting and Ceramic Departments at Marmara University, Fine Arts Faculty in 2010; heading her devotion to love seeking freedom in art. She participated various exhibitons so far and one of her artworks is in the collection of Varazdin City Museum of Croatia. She carries on working in her atelier in Moda, Kadıköy - İstanbul.